Europas-Werte-Wanderweg

Search

Vzdělávací materiál Globální hodnoty

Globální hodnoty

Vzdělávací materiál Globální hodnoty

EU se zavázala k udržitelnosti a druhové rozmanitosti

Zdroj: Evropská komiseLicence: CC BY 4.0

Evropská Zelená dohoda je naše nová strategie růstu – pro růst, který nám přináší více než nás stojí.

Ursula von der Leyen
Předsedkyně Evropské komise

Do roku 2050 se Evropa chce stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem – očekává se, že čisté emise skleníkových plynů se sníží na nulu. Ačkoli je dnes v EU 26 000 přírodních rezervací, úbytek druhů je stále enormní a zachování druhové rozmanitosti u zvířat v rámci Zelené dohody mimořádně důležité.

„Je k tomu zapotřebí obrovského úsilí a investic. Zde najdete vysvětlení a detaily:

EU hájí po celém světě demokracii a svobodu tisku

Dezinformace a cílený vliv na demokratické volby zasévají nenávist, rozdělení a nedůvěru a jsou bohužel na denním pořádku v boji světových mocností. Co s tím můžeme udělat?

„Ve skutečnosti není snadné proti takovému vlivu zasáhnout. EU však rozhodně není zcela bezmocná – vytvořila například systém rychlého varování před dezinformacemi! “

„A EU také vykonává dohled na velkých online platformách a připomíná jim jejich povinnosti. Pokud vás téma více zajímá: Zde se můžete dozvědět více o opatřeních EU!”

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung