Europas-Werte-Wanderweg

Search

Hodnota Život

Informace

Demokracie a hodnoty – práva a povinnosti pro každého z nás

 • Abychom mohli žít v míru, musíme řešit problémy mezi státy pokojně. Proto vznikla Evropská unie a jí předcházející organizace. Je také důležité, abychom my, lidé v EU, chránili naše svobody a základní práva – proti hrozbám zvenčí, vůči státní moci a našim občanům.
 • Bránit hodnoty, základní práva a demokracii není ale jen úkolem států EU. Musí být žity, respektovány a v případě potřeby hájeny všemi občany. V každodenním životě většina případů diskriminace nespočívá ve vládních nebo unijních opatřeních, ale v chování blízkých v rodinách a okruhu přátel, na pracovišti a ve volném čase.
 • Uvědomovat si to a čelit tomu je úkolem každého z nás. Demokracie funguje pouze tehdy, pokud se na ní podílí občanky a občané – nejen ve volbách, ale i vyjádřením svého názoru, zapojením se do rozhodování a odvážným odporem, pokud by byly demokracie nebo její základní hodnoty ohroženy.

Jednotní v rozmanitosti – žít společně na základě společného chápání hodnot

JEDNOTNÍ V ROZMANITOSTI zní motto Evropské unie. Protože státy a národy Evropy jsou tolik bohaté na tradice, historické zkušenosti a kulturu. Rozmanitost je krásná a obohacující. Je to však také výzva, pokud jde o přeshraniční spolupráci, protože různá historie, tradice a hospodářské úspěchy také vedou k mnoha různým zájmům. A ty se ne vždy daří sladit. To činí společná politická rozhodnutí na úrovni Evropské unie velmi vzrušujícími a zároveň pracnými a náročnými. A na konci často bývají kompromisy nebo dočasná řešení, která někdy občany frustrují. Protože dosahují pouze částí toho, co by bylo skutečně nezbytné a účelné.

Čím více spolu národy Evropské unie spolupracují, tím více rozhodnutí musí společně přijímat a tím důležitější je, aby byly hodnoty a zásady, které jsou základem politiky EU, zcela jasné. Abychom jako občané EU věděli,

 • co nás spojuje a dělá Evropany v EU
 • Na co se můžeme při jednání politických institucí EU a jejich členských států spolehnout
 • co můžeme očekávat od společenství a ekonomiky
 • když vývoj přesáhne únosnou mez a musíme my (nebo naši volení zástupci) kontrolovaně zasáhnout.

Zapojení a komunikace – i v evropské politice

Zdroj: Obrázek od Peggy a Marco Lachmann-Anke z Pixabay

Jako občané EU můžeme a měli bychom aktivně podporovat společné hodnoty. A je to jednodušší, než si mnozí myslí:

 • Tolerance, odmítání diskriminace, osobní morální odvaha: Začít bychom měli každý ve svém okolí. Pokud si vaši známí nebo kolegové z práce neustále stěžují na cizince nebo se domnívají, že je váš vlastní národ zneužíván a utlačován, jednoduše se proti tomu přátelsky ohraďte.
 • Zejména pokud jde o rozhodnutí EU, je dobré nesoustředit se jen na národní zájmy, ale pokusit se při hodnocení politiky EU zahrnout i zájmy a postoje jiných členských států. Mimochodem, je to jednodušší, když přicházíte do přímého kontaktu s lidmi z jiných zemí. Proč nepožádat polského nebo portugalského kolegu o názor na otázky evropské politiky?
 • Naslouchání je nezbytnou podmínkou lidské komunikace. Pokud nesouhlasíte s názorem toho druhého, je to někdy velmi obtížné. Ale s trochou sebekázně a vzájemné dobré vůle se to většinou podaří.
 • Poslanci Evropského parlamentu tam jsou od toho, aby vám naslouchali, a tak se na ně můžete jednoduše přímo obrátit. Ale prosím se vzájemnou úctou a slušností – emotivní a nenávistná řeč ztěžuje od samého počátku ochotu jednat otevřeně a vytváří překážky. Máte-li ve svém volebním obvodu určeného poslance Evropského parlamentu, obraťte se na národní informační kanceláře Evropského parlamentu (např. v Berlíně www.europarl.europa.eu/germany/de/) nebo přímo na www.europarl.europa.eu/meps/de/home
 • EU nabízí v porovnání s členskými státy velmi transparentní formu veřejných konzultací, kterých mohou využít skutečně všichni. K jakým tématům právě probíhají konzultace můžete vidět na: https://ec.europa.eu/info/consultations_de
 • Způsobem, jak se podílet na utváření evropské politiky, jsou např. Evropské občanské iniciativy. Které iniciativy probíhají a mohou být podpořeny podpisy s počty již podepsaných osob najdete na https://europa.eu/citizens-initiative/_de

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung