Europas-Werte-Wanderweg

Search

Vzdělávací materiál Katalog hodnot

Katalog hodnot

Vzdělávací materiál Katalog hodnot

Hodnoty EU

Hodnoty EU jsou stanoveny v článku 2 Smlouvy o EU [SEU]. [EUV]

Hodnoty již definované v první verzi Smlouvy o EU (Maastrichtská smlouva) v roce 1992 byly naposledy přeformulovány v Lisabonské smlouvě. Ta vstoupila v platnost 1. prosince 2009 s cílem zvýšit demokratičnost, transparentnost a efektivnost EU.

Identifikace v evropském barometru

Další věcí je, do jaké míry se občané EU s těmito hodnotami ztotožňují nebo je považují za důležité.

„To je velmi důležitá věc! Abychom zjistili více, existuje zvláštní zařízení: Evropský barometr. Jedná se o průzkum veřejného mínění v zemích Evropské unie.“

„Je zadáván Evropskou komisí a probíhá v pravidelných intervalech. Ve všech zemích se provádí průzkum reprezentativního vzorku populace.“

„Považuji za zajímavé, jak se mezi lety 2010 a 2018 změnil postoj u tří hlavních hodnot, konkrétně lidských práv, míru a demokracie.“

Úspěchy a problémy

Hodnoty a výdobytky, ale také problémy, které občané EU považují za důležité, ukazuje následující videoklip (2:45 min.):

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung