Europas-Werte-Wanderweg

Search

Vzdělávací materiál Hodnoty v každodenním životě

Hodnoty v každodenním životě

Vzdělávací materiál Hodnoty v každodenním životě

Evropa se týká každého

„Evropa se mě netýká,” to můžete říct je tehdy, pokud nedýcháte, nepijete vodu, nenakupujete, nevzděláváte se a necestujete.

Proč tomu tak je, se dozvíte podrobněji níže.

Svoboda cestování

Hraniční kontroly a nutnost výměny peněz v rámci Evropy jsou mladým lidem známé téměř jen z vyprávění jejich rodičů a prarodičů.
Skutečnost, že dnes již prakticky neexistují, je pro nás samozřejmostí, ale BEZ EU by NEEXISTOVALA.

V roce 1985 byla v malé lucemburské vinařské vesnici Schengen dohodnuta Evropa bez bariéra v roce 1995 se Schengenská dohoda stala skutečností.

Irsko se (prozatím) nepřipojilo k Schengenské dohodě, ale země mimo EU, jako například Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko, se k ní již připojily.

„DiscoverEU“ je název způsobu zakoupení vlakových jízdenek sponzorovaného Evropskou unií pro 18leté, kteří cestují Evropou vlakem, poznávají její města a krajinu a získávají zkušenosti.

„ERASMUS“ - PLUS pro STUDIUM a ZAMĚSTNÁNÍ

Od roku 1987 program EU „Erasmus“ umožnil více než deseti milionům mladých lidí dokončit studiumnebo odbornou přípravu v některé ze zemí EU, zlepšit jejich kariérní možnosti, ale také získat cenné osobní zkušenosti.

Pouze z Německa se od jeho založení Erasmu zúčastnilo 1,3 milionu mladých lidí.

Jako příjemce stipendia Erasmus+ neplatíte školné v zahraničí, uznávají se vysvědčení a kvalifikace a dostáváte měsíční příspěvek až do výše 450 EUR (na studium) nebo 550 EUR (na stáž).

Tolerance a kulturní rozmanitost

„Kdybychom museli všechno vytvořit znovu, měli bychom začít kulturou.“

Tento citát je připisován Jeanu Monnetovi, jednomu ze zakladatelů Evropy. Stojí za to si uvědomit, že kultura je důležitým hybatelem evropské identity. Její rozmanitost obohacuje lidi, přináší jim radost a ztotožnění.

Soužití lidí ve státě nebo dokonce ve společenství států je ve 21. století značně spletité. Proto hraje právo významnou roli v mnoha různých oblastech každodenního života. Příklad:

„Ale téměř každý den se přesvědčuji o opaku: Lidé v naší zemi se obávají ztráty své národní identity.“

„Někdy ano a dokonce se přistihnu, že pohlížím na lidi jiné národnosti nebo barvy pleti spatra.”

„Právě tak začíná drobná diskriminace v každodenním životě a bohužel vede dále k otevřenému rasismu a xenofobii, i když jsou ve všech členských státech EU trestné.“

„Tím více bychom se měli zapojit do rozpoznávání diskriminace a snažit se o porozumění, toleranci a respekt vůči ostatním a všemu novému; to je duch Evropy.”

Všudypřítomné komunální volební právo

Každý občan EU má právo zúčastnit se místních voleb a být volen v místě svého pobytu.

Ve většině německých spolkových zemí (Bavorsko je výjimkou) mohou občané EU kandidovat na všechny úřady na obecní úrovni, a to i na starostu.

Každý, kdo nemá státní příslušnost členského státu EU, je z komunálních voleb vyloučen. . Tak například Španěl, který se před čtyřmi měsíci přestěhoval do Mnichova, se může účastnit komunálních voleb v Německu jako občan EU. Na druhou stranu Turek, který se narodil v Německu a žije zde 20 let, musí v den voleb zůstat doma.

O komunálním volebním právu se dozvíte více zde.

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung